Rázmán Timea Anna

  • Loc de muncă:

Am terminat facultatea la Facultatea de istorie UBB, domeniul meu principal de cercetare au fost casele construite în stil gotic din Cluj-Napoca. În prezent studiez protejarea și valorificarea patrimoniului construit .

Am cercetat în timpul practicii mele universitate castelul Teleki din Gornești și castelul Bțnffy din Gilău.