Márton Ildikó

  • Loc de muncă:

Proiecte relevante

  • Proiectări de arhitectură
  • Catasterul de protejarea a patrimoniului depresiunii gerorgheni și Odorheiuc Secuiesc - fotografii