Conacul Fráter Béla, Simian

Conacul Fráter Béla a fost construit la începutul secolului XIX, în stil clasicist.

În fața rezalitului central al clădirii cu forma în plan dreptunghiulară, cu acoperiș în două ape, țeșit, s-a construit un portic cu stâlpi. În timpul renovării stâlpii au dispărut, ferestrele s-au schimbat și s-au tăiat uși noi pe clădire, care corespundeau cu utilizarea clădirii în viitor. La partea vestică s-au anexat părți noi.