home 
HU  |  RO  
                                                                                                                                         
 

În Transilvania se află foarte multe castele care erau de fapt reședințele nobililor din regiune. În majoritatea cazurilor se constata o stare avansată de degradare a acestora cu toate ca în multe lucruri sunt pilonii de bază ale patrimoniului cultural microregional.

Totuși probleme principale a degradării castelelor sunt:

  • că până în acest moment nu s-au stabilit direcții și strategii sustenabile de dezvoltare pentru castele.  
  •  în multe locuri, din punct de vedere juridic, proprietarul nu este clarificat, 
  • sau proprietarul nu are resurse nici măcar pentru gestionarea castelului.

Dar sunt și câteva modele de best practice care pot fi luate în considerare în vederea salvării, reabilitării altor castele. De exemplu castele care:

  • au fost transformat de către proprietar sau de către administrația locală, 
  • au primit o funcție turistică sau economică, 
  • și astfel reabilitarea, modernizarea clădirii si mediului inconjurător a fost realizat implicit. Aceste exemple constituie de fapt modele de best practice 

Obiectivele proiectului se constituie din următoarele:

  •  asigurarea unei resurse de documente teoretice, modele practice în domeniul patrimoniului cultural, 
  •  creșterea voinței și dispoziției administrațiilor publice locale, actorilor culturali și a proprietarilor de castele de a colabora în 
  •  crearea unei rețele de experți care poate asigura pe termen mediu și lung expertiza necesară pentru implementarea unor politici regionale în care rolul culturii devine parte integrantă.

 

 
 

Vă rugăm, să vă alăturați rețelei noastre de experți prin analize pragmatice, poze, descrieri, studii de caz și prin propunerea unor soluții concrete în vederea dezvoltării durabile al unui castel, conac sau al întregii rețele. Opiniile și materialele pe care le trimiteți vor fi publicate pe site-ul CASTEL.GRANTURI.RO purtând numele dumneavoastră.

Vă rugăm să sesizați intenția de aderare și de publicare lui Gáti Attila la numărul de telefon 0757 055598 sau la adresa de e-mail a castel@pontweb.ro

 
 
 
 
Fundația CommunitasFundația Communitas
Ministerul Culturii și Patrimoniului NaționalMinisterul Culturii și Patrimoniului Național
AFCNAFCN
transindextransindex
 
Copyright 2015 PONT